36 Pin Centronics LD-36 ile Yazıcı Kablosu yapmak

36-pin Centronics konektörü ile, genellikle yazıcı kablosu yapılır. Aşağıda 36-pin dişi Centronics konektörünün pin sıralaması gösterilmiştir. Görünüm ön yüz ele alındığındaki şekliyledir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır.

Kablonun diğer ucunda ise DB-25 erkek konektörü bulunmalıdır. Bu konektörün görünümü de aşağıdadır. Tabii, lehim yapılan taraf yine arkaya gelmelidir.

DB-25 konektöründen bakıldığında, Pin şeması, genellikle aşağıdaki gibidir:

DB-25 Pin

Centronics Pin

Signal Tanımı

Signal Yönü
(PC' den)

Signal Fonksiyonu

1

1

STROBE

Çıkış

Saat datası

2

2

DATA Bit 0

Çıkış

Data hattı

3

3

DATA Bit 1

Çıkış

Data hattı

4

4

DATA Bit 2

Çıkış

Data hattı

5

5

DATA Bit 3

Çıkış

Data hattı

6

6

DATA Bit 4

Çıkış

Data hattı

7

7

DATA Bit 5

Çıkış

Data hattı

8

8

DATA Bit 6

Çıkış

Data hattı

9

9

DATA Bit 7

Çıkış

Data hattı

10

10

ACKNLG

Giriş

Alınan data bilgisi

11

11

BUSY

Giriş

Yazıcı meşgul

12

12

POUT

Giriş

Yazıcıda kağıt yok

13

13

SEL

Giriş

Yazıcı açık

14

14

Auto Feed XT

Giriş

Otomatik besleme

15

32

FAULT

Giriş

Yazıcı kapalı veya hata var

16

31

Input Prime or INIT

Çıkış

Yazıcıyı hafızadakileri silerek kapatır ve yeniden açar

17

36

SLCT IN

Çıkış

TTL üst seviye

18-25

16, 17, 19-30, 33

Ground

N/A

1-12 pinleri için ortak sinyal şasesi, çoğu kabloda ortak sarılmış çiftlerdir..

LPT portundan bakıldığında, yazıcı kablosu hazırlanırken pinler aşağıdaki gibi bağlanmalıdır.

Centronics Pin

DB-25 Pin

Açıklama

Yön

Tanım

1

1

STROBE

PC' den-Printer' e

Strobe

2

2

D0

PC' den-Printer' e

Data Bit 0

3

3

D1

PC' den-Printer' e

Data Bit 1

4

4

D2

PC' den-Printer' e

Data Bit 2

5

5

D3

PC' den-Printer' e

Data Bit 3

6

6

D4

PC' den-Printer' e

Data Bit 4

7

7

D5

PC' den-Printer' e

Data Bit 5

8

8

D6

PC' den-Printer' e

Data Bit 6

9

9

D7

PC' den-Printer' e

Data Bit 7

10

10

/ACK

Printer' den-PC' ye

Bilgi pini

11

11

BUSY

Printer' den-PC' ye

Meşgul sinyali

12

12

POUT

Printer' den-PC' ye

Kağıt Yok

13

13

SEL

Printer' den-PC' ye

Seçim

14

14

/AUTOFEED

PC' den-Printer' e

Otomatik besleme

15

N/A

n/c

N/A

Boş

16

N/C

0 V

N/A

Locik Şase

17

N/C

CHASSIS GND

N/A

Kalkan Şase

18

N/C

+5 V PULLUP

Printer' den-PC' ye

+5 V DC (50 mA max)

19-30

18-25

GND

N/A

1-12 pinleri için ortak sinyal şasesi, çoğu kabloda ortak sarılmış çiftlerdir..

31

16

/RESET

PC' den-Printer' e

Yazıcıyı hafızadakileri silerek kapatır ve yeniden açar

32

15

/FAULT

Printer' den-PC' ye

Hata (Kapalı iken düşüktür.)

33

N/C

0 V

N/A

Sinyal Şaseşi

34

N/C

N/C

N/A

Boş

35

N/C

+5 V

Printer' den-PC' ye

+5 V DC

36

17

/SLCT IN

PC' den-Printer' e

Yazıcı kapalı veya açıkken düşük veya yüksek seti seçmek için

50 Pin Centronics LD-50 ile Yazıcı Kablosu yapmak

50-pin Centronics konektörü ile, genellikle yazıcı kablosu yapılır. Aşağıda 50-pin dişi ve erkek Centronics konektörünün pin sıralamaları gösterilmiştir. Görünüm ön yüz ele alındığındaki şekliyledir. Lehim yapılan taraf arkada kalmalıdır. Dişi konektör genellikle aletin üzerinde montelidir. Erkek konektör ise kablonun bir ucundadır.

Kablonun diğer ucunda ise DB-25 erkek konektörü bulunmalıdır. Bu konektörün görünümü de aşağıdadır. Tabii, lehim yapılan taraf yine arkaya gelmelidir.

Pin

Name

Description

1-11

GND

Şase

12-14

RES

Boş

15-25

GND

Şase

26

DB0

Data Bus 0

27

DB1

Data Bus 1

28

DB2

Data Bus 2

29

DB3

Data Bus 3

30

DB4

Data Bus 4

31

DB5

Data Bus 5

32

DB6

Data Bus 6

33

DB7

Data Bus 7

34

PARITY

Data Parity (odd parity)

35

GND

Şase

36

GND

Şase

37

GND

Şase

38

TMPWR

Kesme Voltajı

39

GND

Şase

40

GND

Şase

41

/ATN

İkaz

42

n/c

Boş

43

/BSY

Meşgul

44

/ACK

Bilgi

45

/RST

Reset

46

/MSG

Mesaj

47

/SEL

Seçim

48

/C/D

Komut/Data

49

/REQ

İstem

50

/I/O

Giriş/Çıkış

Macintosh için DIN-8 ve DB-25 ile Yazıcı Kablosu yapmak

Lehim uçları arkada kalarak gösterilmiş DIN-8 ve DB-25 erkek konektörlerinin seması aşağıdadır.

Bu pin numaralarına göre bağlantı şeması ise şöyledir.

1

2-5

2-5

1

3

7

7

3

6-8

6-8

 

1

20

2-5

6-8

3

3

7

2

6-8

7